Μεταθέσεις 2.093 Π.Π.Υ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προσφατα εκδοθηκε διαταγη για δηλωση επιθυμιας μεταθέσεων των 2.093
Π.Π.Υ.. Αυτή την αμεσότητα, αξιότιμε κ. Αρχηγέ, γιατί δεν την

Μεταθέσεις Π.Π.Υ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Π.Π.Υ.»

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Μεταθέσεις 2.093 Π.Π.Υ.

Προσφατα εκδοθηκε διαταγη για δηλωση επιθυμιας μεταθέσεων των 2.093 Π.Π.Υ.. Αυτή την αμεσότητα, αξιότιμε κ. Αρχηγέ, γιατί δεν την εφαρμόζετε και την έκδοση του ΦΕΚ; Έχουν βγει και στο παρελθόν διαταγές Αρχηγού και μετά είχε εκδοθεί ΦΕΚ. Τώρα γιατί δεν το πράξατε;

ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)

ΘΕΜΑ: «Άδειες 2.093 Π.Π.Υ.»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ, κ. Αρχηγέ,
Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες αυθαιρεσιών, τη μια πίσω από την άλλη.

ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Π.Π.Υ.»

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΠΥ ΜΕ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΠΗΓΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΩΡΑ ΣΑΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «ΦΕΚ και άδειες 2.093 Π.Π.Υ.»

ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΠΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΤΕ ΑΚΟΜΗ ΜΥΑΛΟ ;

ΠΟΠΥΣΥΠ 2014-2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ μηδέν. Πήγαν χαμένοι 2 Νόμοι.(3938 &4249)
2. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ανανέωση) μηδέν.
3. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ μηδέν.

Φωτογραφίες από την πορεία στης 8-2-2014

Σελίδες

Subscribe to Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών RSS