Είστε εδώ

Πληρωμή νυχτερινών των Π.Π.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)
www.pyrosvestes.gr mail:pyrosvestes.gr@gmail.com
facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ρ.ΠΡΩΤ.: 84 ΜΕΓΑΡΑ: 07/08/2017

ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αν. Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Νικόλαο Τόσκα

ΘΕΜΑ: «Πληρωμή νυχτερινών των Π.Π.Υ.».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Εδώ και μερικούς μήνες οι συνάδελφοι Π.Π.Υ. που τελούν υπό μονιμοποίηση, πραγματοποιούν 24ΩΡΑ νυχτερινά κλπ.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πότε προτίθεται η Υπηρεσία να προχωρήσει σε πληρωμή των συναδέλφων.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747