Είστε εδώ

Εφαρμογή Ν. 4455/2017 και μονιμοποίηση των Π.Π.Υ. σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)
www.pyrosvestes.gr mail:pyrosvestes.gr@gmail.com
facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 81 ΜΕΓΑΡΑ: 07/08/2017
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Υπόψη αξιότιμου Υπουργού κ. Σκουρλέτη

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Ν. 4455/2017 και μονιμοποίηση των Π.Π.Υ. σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Παρακαλούμε να προβείτε σε διευκρινήσεις του υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΠΔ/φ ΕΠ 13/120/οικ.20284/21.06.2017 εγγράφου σας που το υπογράφει ο κ γγ κ Γρηγόρης Θεοδωράκης
Γράφετε ότι στο μητρώο ανθρώπινου δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εντάσσονται οι ΠΠΥ στο μη τακτικό προσωπικό.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιος φορέας είναι υπεύθυνος και πότε πρέπει να γίνει η αλλαγή στο μητρώο του ανθρώπινου δυναμικού πριν το Φεβρουάριο του 2020 ώστε να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό;
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσή μας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747