Είστε εδώ

Ταυτότητα

Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών
Εδρα: Εργατικό Κέντρο Μεγάρων
Τηλ.- Fax: 22960 29144
Δ/νση: Πλατεία Ηρώων 1 – ΤΚ 19100, Μέγαρα
Συνδικαλιστικό Σωματείο Νόμιμα Αναγνωρισμένο
(αρ.κατ.. στα βιβλία του πρωτοδικείου Αθηνών 2454/5460/2003)
Ιδρυτικό μέλος της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.
Ιστοσελίδα: www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com